AÇIK ALANDA YAPILAN DOĞA TEMELLİ REKREATİF ETKİNLİKLER VE DESTİNASYON MARKALAŞMASI: ILGAZ DAĞI MİLLİ PARKI ÖRNEĞİ

Gönül GÖKER, Kurban ÜNLÜÖNEN
2019 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi  
doi:10.17755/esosder.456817 fatcat:5ilzhefajfbizo4limiqmoo5zm