Ewa Gruszczyńska, Dawne polskie przekłady prasowe. Informacja – perswazja – manipulacja, Warszawa 2012, ss. 250

Konrad Kazimierz Szamryk
2012 Białostockie Archiwum Językowe  
doi:10.15290/baj.2012.12.25 fatcat:youq5iuuvjgtrgkdad5zulcudi