Strategie nauczania filozofii

Zbyszek Dymarski
2016 Forum Pedagogiczne  
W Polskich mediach, nawet tych ambitnych, brak jest filozoficznych analiz oraz komentarzy do życia intelektualnego i politycznego. Co więcej, brak również zapotrzebowania na nie. Ta konstatacja skłania do poszukiwania przyczyn. Jedną z głównych autor widzi w, oczyszczonym z odniesień do rzeczywistości społeczno-kulturalno-intelektualnej, sposobie wprowadzania w filozofię licealistów i studentów. Naucza się jej w porządku historycznym, skupiając się na chronologii oraz przedstawiając
more » ... awiając filozoficzne koncepcje jako teorie wyrafinowane intelektualnie i oderwane od świata zwykłych ludzi. Teorie, które czasami wchodzą w interakcje i bardzo rzadko ze światem. Że można i należy inaczej pokazuje autor, przyglądając się trzem strategiom nauczania: historycznej, problemowo-życiowej oraz zagadnieniowo-historycznej. Główną część artykułu poświęca on właśnie opisowi tych strategii w oparciu o analizę najbardziej popularnych w Polsce podręczników do filozofii.
doi:10.21697/fp.2015.1.02 fatcat:dip4hlrm5bajbpphtqq5n2js2y