Okoliczności śmierci i pochówku generała Henryka Kamieńskiego w bitwie pod Ostrołęką 26 maja 1831 roku

Tomasz Strzeżek
2020 Echa Przeszłości  
Artykuł przedstawia wydarzenia z okresu wojny polsko-rosyjskiej 1831 roku (powstanie listopadowe). Przybliża postać generała Henryka Ignacego Kamieńskiego. Skupia się na jego służbiew armii powstańczej w maju 1831 roku. Wyjaśnia okoliczności śmierci Kamieńskiego i wskazuje nowe nieznane miejsce jego pochówku we wsi Żebry.
doi:10.31648/ep.5753 fatcat:ifgo2t3z45bmdguut6uqlo4lyq