ДИГИТАЛНИ ОРТОФОТО

Миодраг Регодић, Младен Ђурић, Аљоша Чекић
2018 AГГ+  
Дигитална ортофото карта је орторектификован фото мозаик који представља основу успјешном картирању.Дигитална оротофото карта је један од основних производа фотограметрије данашњице и представља њен веома познат и коришћен производ, а настала је на основу жеље корисника карата да се обједине детаљност и изражајност фотограмтеријских снимака и тачност и прецизност картографских производа.Дигиталне ортофото карте имају широку употребу, а првенствено су настале из потребе хроничног недостатка
more » ... их геодетских подлога. Дигиталне ортофото карте се могу кориcтити за израду катастарских карата и планова, топографских карата, као подлога за разне ГИС системе и др.Дигитални ортофото је геометријски исправљена фотографија у дигиталном запису, односно, дигитални снимак преведен из централне у ортогоналну пројекцију. Дигитални ортофото представља основу за израду дигиталних ортофото карата. Када се дигитални ортофото уведе у државни координатни систем, на њему пројектује координатна мрежа и картографски представи рељеф земљишта, добија се дигитална ортофото карта.У раду су представљен концепт дигиталног ортофотоа, као и врло квалитетни примјери ортофотоа градског дијела Бањe Луке.
doi:10.7251/aggplus1705050r fatcat:cvp3tjk4hfdxdkxrhyjmkn55yy