THE USE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGY FOR PEOPLE WITH HEARING IMPAIRMENTS

M.V. Davydov, O.V. Lozynska, V.V. Pasichnyk
2017 Scientific Bulletin of UNFU  
р. Maksym.v.Davydov@lpnu.ua УДК 316.776 М. В. Давидов, О. В. Лозинська, В. В. Пасічник Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДЬМИ З ВАДАМИ СЛУХУ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Розглянуто інформаційні технології для спілкування людей з вадами слуху, які допомагають у вивченні, розпізнаванні та перекладі жестової мови. Ця проблема є надзвичайно актуальною та соціально значущою. Основну увагу приділено можливості спілкування з людьми, що чують
more » ... ми, що чують використання телебачення, інтернет, соціальних мереж і засобів зв'язку для доступу до інформації. Проаналізовано повноту використання нечуючими сучасних інформаційних технологій і досліджено фактори, які обмежують їх повноцінне використання. Розглянуто сучасні програмні засоби, що допомагають спілкуванню та навчанню нечуючих людей, такі як системи сурдоперекладу тексту жестовою мовою, системи розпізнавання звуку і трансляції в жест, системи дистанційного навчання жестовій мові, системи спілкування жестовою мовою на віддалі. Проведено опитування людей з вадами слуху для виявлення основних потреб цього сегмента населення. Більшість з опитуваних постійно спілкуються з людьми, які не розмовляють жестовою мовою. При цьому найбільші труднощі полягають у складності розуміння чуючої людини і донесення думки до співрозмовника. Також значною проблемою виявилося те, що нечуючі не можуть зрозуміти те, що люди говорять голосом між собою, що створює значні бар'єри у спілкуванні і довірі. Проведене опитування дає змогу визначити напрямки подальших досліджень у створенні нових інформаційних технологій та програмних застосувань для покращення умов життя нечуючих людей. Опитування показало, що значну увагу під час розроблення допоміжних засобів потрібно приділити можливості сурдоперекладу. Ключові слова: жестова мова; система перекладу; система розпізнавання звуку; відеословник; програмний застосунок.
doi:10.15421/40270437 fatcat:otiexmt37jbvtnr6ijdvs7duyi