The assesment of surface topograhy of zirconium oxide ceramic using Atomic Force Microscope (AFM)
Badania topografii powierzchni ceramiki cyrkonowej z zastosowaniem mikroskopu sił atomowych (Atomic Force Microscopy)

Bohdan Bączkowski, Anna Ziębowicz, Bogusław Ziębowicz, Elżbieta Wojtyńska, Elżbieta Mierzwińska-Nastalska
2020 Prosthodontics  
Streszczenie Wprowadzenie. Wdrożenie do praktyki klinicznej technologii komputerowego projektowania i frezowania uzupełnień protetycznych (CAD/ CAM), a także zastosowanie wysokowytrzymałych materiałów, takich jak dwutlenek cyrkonu, charakteryzujący się wieloma korzystnymi właściwościami, pozwoliło na zastosowanie ceramiki cyrkonowej w produkcji łączników implantologicznych. Cel pracy. Celem pracy była laboratoryjna ocena topografii powierzchni ceramiki cyrkonowej stosowanej w wykonawstwie
more » ... wykonawstwie łączników implantologicznych. Materiał i metody. Analizie poddano próbki ceramiki cyrkonowej Wieland (Wieland, Niemcy) i Robocam (Robocam, Polska). Próbki do badań topografii powierzchni ceramiki cyrkonowej, w kształcie walców o średnicy 10 mm i wysokości 10 mm, wycięto z bloczków przygotowanych Badania topografii powierzchni ceramiki cyrkonowej z zastosowaniem mikroskopu sił atomowych (Atomic Force Microscopy)
doi:10.5114/ps/127265 fatcat:r2oj4vlb6vanblfzvsxrkxvwwq