DE HISTORISCHE WORTELS VAN HET PLURALISME AAN DE UNIVERSITEIT GENT

Gita Deneckere
2018 De Uil van Minerva  
Op 9 oktober 2017 blies de Universiteit Gent 200 kaarsjes uit. Sinds haar stichting in 1817 tot vandaag is de universiteit nauw verbonden met grote samenlevingsvraagstukken. Daar speelde ze zelf met haar professoren, studenten en alumni een hoofdrol in. 1 Net zoals haar zusteruniversiteit van Luik, maar anders dan de KULeuven en de ULB/VUB, is de UGent van bij haar oprichting als rijksuniversiteit een pluralistische universiteit. De universiteit staat open voor alle studenten en professoren,
more » ... en professoren, ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond. Dat was tweehonderd jaar lang een belangrijke troef voor de rekrutering van studenten en is naast maatschappelijke betrokkenheid nog steeds een kernwaarde in de missieverklaring van de universiteit. 200 jaar pluralisme aan de UGent leidt ons langs conflictueuze episodes, vanaf de claim van staat en kerk op hoger onderwijs, over de verhouding tussen religie en wetenschap naar de rol van 'neutrale' wetenschap(pers) in ethische debatten. De conflicten tussen kerk, religie en wetenschap speelden zich de afgelopen 200 jaar vooral af in levensbeschouwelijk gevoelige vakgebieden, zoals de filosofie.
doi:10.21825/uvm.v31i1.9435 fatcat:ovue4go57fbgfgmtqqtnzotacy