Laboratorijske vežbe iz električnih merenja, vežba broj 3: Upravljanje instrumentima pomoću računara, automatizovana merenja i statistička obrada rezultata merenja [article]

Predrag Pejovic
2018 Zenodo  
Laboratorijske vežbe iz električnih merenja, vežba broj 3: Upravljanje instrumentima pomoću računara, automatizovana merenja i statistička obrada rezultata merenja. U vežbi se od sudenata zahteva da uspostave komunikaciju izmedu računara i dva instrumenta koji podržavaju SCPI komande: generatora signala Agilent 33220A i osciloskopa Tektronix TBS 1052B-EDU. Generator signala je instrument koji podržava komunikaciju preko USB primenom usbtmc protokola, ali i komunikaciju po TCP/IP primenom LXI
more » ... ndarda. Osciloskop podržava USB komunikaciju primenom usbtmc protokola. U svim slučajevima će način komunikacije sa instrumentom biti sličan, svodiće se na razmenu ascii poruka, što je i smisao SCPI standarda. Studenti će preko računara zadavati parametre signala generatoru i očitavati merenja koja vrši osciloskop. Na kraju vežbe će stečena znanja biti integrisana u automatizovane sisteme merenja. Instrumentima će biti upravljano primenom programskog jezika Python, ali poznavanje tog programskog jezika nije neophodno za uspešnu realizaciju vežbe.
doi:10.5281/zenodo.5708270 fatcat:kv4qura3mvcz7hhwufaq5sfili