LIKOVI GLOBALIZOVANJA

Boško Telebaković
2017 Politeia  
Izgleda da savremeni svet ne može da izbegne globalizovanje.Postojeći likovi globalizovanja ugrožavaju veći deo ljudskog roda. Pojedinci se sveteže probijaju ka ličnosti, državama se odronjava suverenost, nacionalni identitetislabe. Da li se stvara svetska imperija bez legitimnosti, sve udaljenija od demokratije,oslonjena na silu i globalizovanje kulture? Možda je još uvek moguće ojačatikosmopolitske težnje i oblikovati humane likove globalizovanja, civilno svetskodruštvo i dobru svetsku
more » ... obru svetsku upravu? Kakav je odnos evropeizovanja i balkanizovanjaprema globalizovanju?
doi:10.7251/pol1306141t fatcat:cktdzuudefdnlk24mjuxkkxekq