Yaratıcı Drama Temelli Matematik Dersleri Hakkında Öğretmen Görüşleri

Asuman Paksu Duatepe, Behiye Ubuz
2007 Yaratıcı Drama Dergisi  
Özet Bu araştırmanın amacı yaratıcı drama temelli matematik derslerini gözleyen matematik öğretmeninin bu yöntem hakkındaki olumlu ve olumsuz düşüncelerini ve bu yöntemin matematik dersinde kullanımına ilişkin önerilerini belirlemektir. Çalışmada iki yedinci sınıf üzerinde altı buçuk hafta süreyle gerçekleştirilen drama temelli matematik derslerini gözlemleyen bir matematik öğretmeninin görüşleri alınmıştır. Öğretmen, bu yöntemin olumlu yanlarını öğrencilerin eğlenerek derse katılması; grup
more » ... şmalarıyla iletişimin artırması; öğrencilerin düşüncelerini ifade etmelerine ve başkalarının düşüncelerini yorumlayıp eleştirmelerine fırsat vermesi; matematiğin kalıcı öğrenilmesini sağlaması; kendine güveni, hayal gücünü ve yaratıcılığı geliştirmesi olarak ifade etmiştir. Derslerin hazırlanmasının yaratıcılık, sabır, zaman ve para gerektirmesinin bu yöntemin olumsuz yönleri olduğunu söylemiştir. Ayrıca derslerden önce sınıfın düzenlenmesi ve derslerde daha az soru çözülebilmesinin de olumsuz etkilerinden bahsetmiştir. Bu yöntemin kullanılmasına ilişkin önerilerinde ise, daha başarılı ve sayıca daha az öğrenciden oluşan sınıflarda daha etkili bir şekilde uygulanabileceğini öne sürmüştür. Abstract The aim of this study was to get the opinions of a mathematics teacher about positive and negative aspects of creative drama based mathematics instruction and also to get the suggestions of teacher about this method. Data of the study were the transcripts of interview with the mathematics teacher who observed six and a half week creative drama based mathematics instruction in two 7 th grade classes. The teacher pointed out that this method provides active participation; enhances communications by group works; provides to express ideas and criticize others' ideas; offers permanent mathematics learning; gets attention of the students; and fosters students' imagination, creativity, and confidence in them. For the negative aspects, the teacher emphasized the burden creative drama based instruction bring to the teacher like preparing the lessons plans and materials, arranging the classroom environment and solving less number of mathematics problems. The teacher suggested that this method should be used in more successful classroom with smaller number of students.
doi:10.21612/yader.2007.011 fatcat:pfgbcupvcbdl7h7nkzxrpua2pe