Repere ale artei teatrale în cultura populară română

Georgeta Orian
2014 Studia Romanica Posnaniensia  
A b s t r a c t . Georgeta Orian, Repere ale artei teatrale în cultura populară română [Landmarks of Theatrical Art in Romanian Folk Culture], Studia Romanica Posnaniensia, Adam Mickiewicz University Press, Poznań, vol. The paper aims to offer a synthetic perspective upon the dramatic genre in the Romanian folklore. We present several preliminary elements within a short historical account of the dramatic manifestations; afterwards we create an inventory of the forms of theatrical arts,
more » ... ical arts, following the first historical records, a description of the rituals and props in order to depict the folk syncretism and all its beauty. The working instruments are those offered by historiography and the methodology in the field as well as the ethnographic description. Although less consistent than the folk poetry or epic, folk theatre contributes to the complexity and flavour of Romanian folklore. The unseen mechanisms of syncretism have functioned and are still functioning, generating new forms of folk art. The laic and the religious, the traditional and the modern, the epic and the drama, the masks, the dances as well as the costumes and the props -all these contribute to the survival of this particular folk genre. Moreover, being the least discreet of all Romanian folk genres, the folk theatre represents also an element of attraction and cultural export nowadays. K e y w o r d s : Romanian folklore, dramatic genre, art of theatre, ritual, mask, laic / religious Modalitate complexă prin care omul îşi transmite trăirile şi sentimentele, teatrul se hrăneşte din formele proteice ale sincretismului, încă din cele mai vechi timpuri. De aceea, considerăm că nu este lipsit de interes un scurt istoric al evoluţiei formelor dramatice, astfel încât înţelegerea fenomenului complex pe care îl reprezintă genul dramatic folcloric, popular, să fie facilitată de unele informaţii privind manifestări de gen ale populaţiilor ancestrale, informaţii care trimit atât către istoria artei, cât şi către istoria fenomenului folcloric şi istoria naţională. Cele mai vechi forme ale artei teatrale (elemente de ritual şi ceremonial, măşti şi costume etc.) au suscitat interesul istoriografiei de specialitate, aşa încât orice istorie a teatrului românesc 1 presupune incursiuni în aceste zone fascinante ale ________________ 1 Lucrările de referinţă la care ne raportăm sunt: Massoff, 1961; Alterescu et al., 1965 . STUDIA ROMANICA POSNANIENSIA UAM Vol. 41/2 Poznań 2014
doi:10.14746/strop2014.412.002 fatcat:uuzrw3ech5e5jd6yrejopfmjgm