Glomus tümörlerinde cerrahi tedaviye selektif boyun diseksiyonu eklemenin metastazları saptamaya ve adjuvan tedavi seçimine olan katkısı

Cenk Ahmet Şen, Ülkü Küçük, İbrahim Çukurova, Çağatay Arslan
2016 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi  
Öz Glomus tumors are rare tumors with malignant nature. Regional lymph node metastases are even rare and this could be contribute for determine to malignant form. The presence of lymph node involvement directs adjuvant treatment is still controversial. Positive imaging results might be helpful for decision of neck dissection. But results might sometimes be false negative. Here we present a case of malignant glomus tumor with regional lymph node metastasis was treated with neck dissection.
more » ... k dissection. Glomus tümörleri oldukça nadir görülen benign tümörlerdir. Bölgesel lenf nodu metastazı yapan tipleri ise çok daha nadir görülür ve malign formunu oluşturur. Tedaviye boyun diseksiyonunun eklenmesi tartışmalı olmakla birlikte lenf nodu tutulumunun varlığı adjuvan tedavi seçeneklerini önemli ölçüde değiştirmektedir. Radyolojik olarak negatif izlenen lenf nodlarının boyun diseksiyonu ile pozitif saptanması ve ardından gelen tedavi yaklaşımlarını değiştirmesi nedeniyle nadir görülen bir malign glomus tümörü olgusunu sunmayı amaçladık.
doi:10.17826/cutf.254631 fatcat:vjetv6bwyrac3lfsubkv6n6j5u