Plutajući terminal za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku – pravni aspekti zaštite morskog okoliša s naglaskom na međunarodno pravo

Irena Nišević, Jadranski zavod Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, Hrvatska
2020 Zbornik Pravnog Fakulteta u Zagrebu  
Pregledni znanstveni rad Primljeno: veljača 2020. U radu se obrađuju pravni aspekti utjecaja djelatnosti plutajućeg terminala na morski okoliš, i to u fazi kada terminal počne raditi, što se predviđa za 1. siječnja 2021. godine, ne ulazeći u analizu utjecaja gradnje samog terminala na morski okoliš. Djelatnosti plutajućeg terminala su prihvat, skladištenje i uplinjavanje ukapljenog prirodnog plina te zatim otprema prirodnog plina u transportni sustav. Unatoč primjeni dužne pažnje ove
more » ... mogu dovesti do štetnih posljedica za morski okoliš. U slučaju da te djelatnosti s povećanom opasnošću prouzroče onečišćenje morskog okoliša, odgovara osoba koja se njima bavi, osim ako se ugovorom kojim se operater ovlašćuje na obavljanje takvih djelatnosti izričito ne propiše odgovornost države pod čijom jurisdikcijom ili kontrolom se djelatnosti obavljaju. Ključne riječi: plutajući terminal; ukapljeni prirodni plin; onečišćenje morskog okoliša; djelatnosti s povećanom opasnošću; odgovornost države bez protupravnosti UVOD Terminal za ukapljeni prirodni plin (dalje u tekstu: UPP), odnosno engl. Liquified Natural Gas (dalje u tekstu: LNG) Terminal je terminal za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a te za isporuku prirodnog plina u plinovodnu
doi:10.3935/zpfz.70.1.05 fatcat:zaer6n4cfbg7rp52yeygnav2gu