Analiza relacji głosów na ogólnomiejskie projekty w stosunku do głosów rejonowych we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim

Piotr Szymański
2017
Celem niniejszej pracy jest uzyskanie odpowiedzi na pytania związane z relacjami między głosami na projekty rejonowe a ogólnomiejskie we Wrocławskim budżecie obywatelskim: czy zwycięską strategią działania jest wspieranie przez głosy rejonowe projektów ogólnomiejskich - czy odwrotnie? A może nie zachodzi żadne powiązanie? Jak wygląda wpływ głosów pojedynczych - w tym przypadku rozumianych jako głosy oddane tylko na projekty ogólnomiejskie.
doi:10.17605/osf.io/ja6wq fatcat:ksy3msk55zaoni3qcgfp5bhjua