DOPAD NEUTRALIZÁCIE PREPRAVNÝCH DOKUMENTOV NA ZODPOVEDNOSŤ CESTNÉHO DOPRAVCU

Miloš Poliak, Jana Tomicová
2020 Perner's Contacts  
V roku 1956 bol prijatý významný dokument v oblasti cestnej nákladnej dopravy - Dohovor CMR. Jeho prijatím sa zjednotili niektoré pravidlá v medzinárodnej preprave tovarov. Zjednotila sa najmä sprievodná dokumentácia zásielky a zodpovednosť cestného dopravcu. Od prijatia Dohovoru CMR sa zmenil spôsob výpočtu zodpovednosti dopravcu, ktorý zaviedol Protokol k Dohovoru CMR. Protokol zmenil systém výpočtu zodpovednosti zo zlatého franku na systém založený na zvláštnych právach čerpania Sprievodná
more » ... rpania Sprievodná dokumentácia je zjednotená v cestnej nákladnej doprave v podobe nákladného listu CMR. Preukázalo sa, že neutralizácia nákladného listu sa v niektorých prípadoch využíva pri podvode na odosielateľovi. Cieľom príspevku je zistiť dopad využívania neutralizácie nákladného listu na zodpovednosť dopravcu a postoj poisťovne voči dopravcovi v prípade preukázania neutralizácie nákladného listu CMR. Z dôvodu, že prijatie Protokolu nie je samozrejmosťou, existujú členské krajiny Dohovoru, ktoré Protokol neprijali. Vzhľadom na to, že v súčasnosti teda existujú dva spôsoby ohraničenia zodpovednosti cestného dopravcu, chceme taktiež poukázať na dôležitosť prijatia Protokolu k Dohovoru CMR a jeho vplyv na konkurencieschopnosť v prípade ak dopravcovi hrozí riziko z vykonania neutralizácie.
doi:10.46585/pc.2020.1.1550 fatcat:bkm7eyl7xvbphalgmkm7bhbdpq