LEGAL GUARANTEES OF HUMAN AND CIVIL RIGHTS IN UKRAINE

Іван Лук`янович Бородін, Іван Григорович Близнюков
2020 Proceedings of the National Aviation University. Series: Legal Gazette  
Мета статті полягає у тому, щоб з'ясувати поняття, сутність юридичних гарантій прав і свобод людини і громадянина з урахуванням сучасних правових підходів. Методи дослідження: порівняння, аналізу, індукції, дедукції, та інші, що служили інструментом відбору матеріалу та були необхідною умовою досягнення поставленої мети. Результати: у статті розглядаються юридичні гарантії прав та свобод людини і громадянина в Україні. Обгрунтовано практичне та теоретичне функціонування основних обов'язків
more » ... ви для гарантії прав людини і громадянина, а також узагальнено світовий досвід захисту прав та свобод людини і громадянина на міжнародній арені, на основі якого проведено порівняльний аналіз національних та міжнародних гарантій прав та свобод людини і громадянина. Обговорення: права і свободи людини і громадянина є однією із найважливіших суспільних цінностей, головний об'єкт більшості конституційно-правових відносин. Ефективність їх виконання, використання та дотримання залежить від рівня їх захисту та гарантованості. Зважаючи на це, цінною частиною конституційно-правового статусу людини і громадянина є саме гарантії цих прав і свобод. У статті розглянуті основні юридичні гарантії прав людини і громадянина в Україні та їх законодавче підгрунтя. Крім того, проаналізовано систему міжнародно-правових гарантій та основні способи захисту своїх прав у Європейському суді з прав людини.
doi:10.18372/2307-9061.57.15040 fatcat:u724saqmwrf7bmjo3gwmztmolq