Exchange and Trade between the Northern Black Sea Region and the Eastern Mediterranean in the 3rd Millennium BC

Serhii Pustovalov
2019 Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Museology and Monumental Studies  
59 Анотація Стаття присвячена морським зв'язкам ямно-катакомбного населення з Троадою та Східним Середземномор'ям. Актуальність дослідження. Територія України із неоліту підпадає під вплив Давньоблизькосхідного цивілізаційного центру, який постійно впливає на розвиток населення півдня України, особливо степової її частини. Важливим торговельним центром для всього Східного Середземномор'я та району Чорного моря в III тис. до н. е. була Троя. Метою дослідження є простежування зв'язків між Східним
more » ... в'язків між Східним Середземномор'ям та Північним Причорномор'ям. Методологія дослідження полягає у використанні теорії просторової географії, системного підходу, порівняльно-історичного та хронологічного методів. Всі економічні просторові структури мають тенденцію утворювати правильні шестикутники. Особливий варіант таких відхилень становлять структури, центри яких тяжіють до узбережжя морів. У плані вони являють собою сектори кола. Така конфігурація просторових структур означає, що морські комунікації відіграють дуже важливу роль в економіці та суспільному житті таких народів. Античні соціальні організми з часом розширюють сферу свого впливу, просуваються в степ, залучають у свої структури місцеві племена. Наукова новизна полягає в тому, що всі відомі значні катакомбні та ямні поселення також розташовані у пониззях річок, які впадають до Чорного та Азовського морів. Це катакомбний шар Лівенцівського I поселення. Воно розташоване в дельті Дону. Соціальний центр на р. Молочній. Матвіївське поселення інгульської культури знаходиться на північній околиці м. Миколаїв. Найдавніші пам'ятки донецької культури, за спостереженнями С. Н. Братченка, концентруються по берегах Азовського моря. Ямний соціальний центр в Буджацькому степу, за дослідженнями С. В. Іванової, також розташований в дельті Дністра та неподалік від Чорного моря. Михалівське поселення (городище), де представлені як ямні, так і катакомбні матеріали в верхньому шарі, також знаходиться нижче Дніпровських порогів. Новотиторовський соціальний центр знаходився в нижній течії Кубані. Соціальні центри ямно-катакомбного суспільства також тяжіли до узбережжя Чорного та Азовського морів. Метою цього тяжіння могли бути успішні торговельні стосунки зі Східним Середземномор'ям та зокрема Троєю. Про можливість торговельних стосунків між Північним Причорномор'ям та Троадою опосередковано свідчать кістки дельфіна на поселенні Матвіївка 1, наборний човен у похованні на Одещині. Єгипетський скарабей знайдений біля Мелітополя, пастові намистини з поховань ямної та катакомбної спільнот. Посуд, що має
doi:10.31866/2617-7943.2.1.2019.172520 fatcat:sj4qzcl5rzgbbbj2xhinytum2m