ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (1945-1974)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΚΟΝΔΥΛΗΣ
2019 Μνήμων  
ΔΕΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
doi:10.12681/mnimon.20260 fatcat:iueh3enpkvfkzgbmxb5dztryoa