Günümüz Türkiyesi'nde Basına Karşı Tutumlar: Ölümle İlgili Düşünceler ve Siyasi Eğilimler, Basın ve İfade Özgürlüğüne Desteği Nasıl Etkiliyor?

Gül Esra Atalay, Bahar Muratoğlu Pehlivan
2019 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi  
Having inspired by "The Mortality Muzzle: The effect of death thoughts on attitudes toward national security and a watchdog press" article by Cuillier et al. (2010) , the current study aims to examine the effect of mortality salience and political tendencies on attitudes of university students in Turkey towards free press and free speech. Original study's aim was to understand how Terror Management Theory's predictions effect people's attitudes towards a watchdog press. This study, aims to
more » ... study, aims to conduct a similar research in Turkey, understand how the stated factors work in Turkish culture, and see how results differ. Study was conducted in with a total of 110 university students (%61 female, %37 male, %2 unstated) taking various undergraduate and MA courses from communication faculty of a foundation university in Istanbul Turkey. Besides Terror Management Theory, results are discussed according to Turkey's specific conditions at the time data was collected, and participants' political tendencies. In addition, possible reasons for the differences in results are specified. Öz Bu çalışmanın amacı, Cuillier ve diğerleri (2010) tarafından kaleme alınan "The Mortality Muzzle: The effect of death thoughts on attitudes toward national security and a watchdog press" isimli araştırmayı Türkiye'de tekrarlayarak, ölümlülüğün belirginliğinin ve bireylerin siyasi eğilimlerinin, Türkiye'deki üniversite öğrencilerinin basın özgürlüğüne ve ifade özgürlüğüne karşı tutumlarını nasıl etkilediğini incelemektir. Orijinal çalışmanın kuramsal dayanağını Dehşet Yönetimi Teorisi oluşturmuştur ve çalışma, söz konusu teorinin öngörülerinin, kamuoyunun bekçi köpeği rolünü üstlenen basına karşı olan tutumları nasıl etkilediğini anlamaya çalışmıştır. Bu çalışma ise, Türkiye'de benzer bir araştırma yapmak, aynı faktörlerin Türkiye kültüründe nasıl işlediğini anlamak ve sonuçların nasıl farklılaştığını görmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, İstanbul'da bir vakıf üniversitesinin iletişim fakültesinde, çeşitli dersleri almakta olan 110 üniversite öğrencisi (%61 kadın, %37 erkek, %2 belirtilmemiş) ile gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, Dehşet Yönetimi Kuramının yanı sıra, Türkiye'nin bu çalışmanın verileri toplandığı dönemde var olan özel koşulları ve katılımcıların siyasi eğilimleri ile birlikte tartışılmış ve farklılaşan sonuçların olası sebepleri araştırılmıştır.
doi:10.26466/opus.557391 fatcat:nrgcsi7orvc2nbjaujgizcx6l4