Izbor Iz bIblIografIje MIljenka grgIća

Bibliografija Žana, Siminiati Violić
unpublished
UDK: 012Grgić, M. 78 Bibliografija Miljenka Grgića obuhvaća izbor iz njegova bogatoga znanstve-no-istraživačkog rada. Bibliografske jedinice opisane su na temelju predloška-de visu. Ukupno je obrađeno 65 bibliografskih jedinica koje su prema vrsti građe podijeljene na dvije cjeline: omeđene publikacije (knjige, poglavlja u knjizi, predgovori, pogovori, tiskane note, referentna zbirka) i radovi u serij-skim publikacijama (znanstveni i stručni radovi, nekrolozi, izvješća, recenzije, prikazi).
more » ... ar svake cjeline bibliografske jedinice nižu se kronološki i popra-ćene su anotacijama. Miljenko Grgić u svom znanstvenom radu istražuje bogatu zavičajnu glazbenu baštinu. Njegova bibliografija nezaobilazan je izvor podataka za daljnje proučavanje glazbene prošlosti Splita i okolnih krajeva kao i mnogih glazbenih zbivanja vremena u kojem je djelovao. oMeđene publIkacIje Knjige 1997.
fatcat:hfop6r45sfea3h6mncsdzcmxmm