KOYUN KIŞ KENESİ (ORNITHODORUS LAHORE:'-iSIS NEUMANN, IgoB)'NİN EKOLOJiSi VE VEKTÖRLÜ(;Ü ÜZERİNE i)ıCELEMELER

Kalkan Ahmet
1982 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi  
doi:10.1501/vetfak_0000000134 fatcat:c6jlk5t5drc4jdszxxh244xqci