DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ARRHYTHMIAS
不整脈の臨床

Eiichi KIMURA
1974 Nihon Naika Gakkai Zasshi  
doi:10.2169/naika.63.1263 fatcat:pcegdxnpbre2hfhefmagpto6eu