Beheersing van financiële risico's bij management buy-outs door banken

J. Bruining, R. Henderik, E. Van Meenen
2001 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
Financiering van MBO/MBI-transacties blijkt risicovol als de bankier vasthoudt aan traditionele prestatiemaatstaven van winst en cashflow en de moderne financiële criteria negeert. Dit artikel onderzoekt het kredietbesluitvormingsproces, de wijze van beheersing van de financiële risico's en de invloed daarvan op de bewegingsruimte van ondernemingen. Het onderzoek doet aanbevelingen voor risicobeheersing in de bancaire praktijk. Om de te betalen overnamesom te verifiëren is toepassing van
more » ... epassing van economische waardetheorie en alternatieve waarderingsmodellen noodzakelijk. Bij niet overgewaardeerde ondernemingen heeft versterking van de (mogelijk) zwakke vermogenspositie door middel van mezzanine financieringsvormen prioriteit. De tarieven en looptijden van de overnamefinanciering verdienen afstemming met de vrije kasstromen.
doi:10.5117/mab.75.16865 fatcat:ntqbmtap6jcmhk3teuek3lfrku