Om qvartsit-sparagmitområdet mellan Storsjön i Jemtland och Riksgränsen söder om Rogen

A. G. Högbom
1889 Geologiska Foereningan i Stockholm Foerhandlingar  
A. G. IIOGBOM. (IIiirtill tnfl. 3). Litteratur, hvartill i denna nppsnts ofta hanvisaa: -1. E. T~RSEBOIIM: Uebrr die Geognosie d e r schuedischen Hochgebirge. Bih. t. K. Vet. Akad. Handl. 1573, (i det f6ljande f6rkortodt: ~~Hochgehirgeu); Till f r d g a n om fcirhdllandet mellan n I~emdnlsq~arlsitenr och silurirka formationen inom su'dm delen af Jemtlands Ilin. Ofvers. af K. Vet. Akad. Ilnndl. 1581. (i det foljaude f6rkortadt: 111'erndnlsqv.n SV.); 0. E. Scrrrorz: S~~~~'agrnit-lctirfs-fjcldet i
more » ... den dsflige del af Ilnnlnr Stift. Nyt Nag. for Naturvidenskabeme, Ud 27, 1582, (i det f6ljande f6rLortadt *,Krarts-fjeldet*~, SCIH~TZ); A. E. TUR~FBLIIIX: O m I'erndnlsqcartsiten och Gfriga q e n r t~i l i s X a bildningar i Sreriges sydlign fjellfraXter. Gcol. FBren. F6rhandl. 1s8-2, (i det f6ljnnde f6rkortndt nt'emda1sqv.u Td8s~n.). FK. SVESOSIVS: 10 Downloaded by [North Carolina State University] at 17:37 15 October 2014 I. Ohservstiouer. Denria deskriptiva dcl nf iiiin uppsats biirjar i Storsjiitrnkten me(1 Ostersuiid soni utgbngspunkt; derifrin "fvergir deli till Berg, dsnixe,'Khfsj6, F'enitlnleii, Ilede, K d d n l e n , Ghte, Sarrntttwt, StiitIjnri ocli griinstraliten Ir om Idre. L)enna h i e tangcrnr ellcr iifverskir i allinliiliet den af d j u p d a l g h g a r i en iiiiingd fjell ocli fjellplaticr siinderskuriia qv-artsitniassa, son1 under nalnn nf nTreiiidaIsqvart~it~, striicker sig iiiellan Berg i nordost ocli Idre i sydvest. De hiigre bland dessa tjellpartier, sisoin Kliifsjiifjellen, en del af Vemdalsfjellen, Sonfjellet, Hoverken, Downloaded by [North Carolina State University] at 17:37 15 October 2014 0111 IIundsBiigcn, syncs Iig&i under skiffern. Detsaniiiia giiller 0111 Galbcrget \.id A r h , der skiffern nir sin sydrcstra @ins; se profil *) En lih-nnntle qvnrt~it fiunes iifven liingre norrnt vid Blnrby och Sunne. net torde firrtjena nnmarkns ntt de bllhritn vnrieteternn stundom fnllkomligt lih-na vissa varieteter a t Vemdnhqvnrtsiten och blsqvartsen.
doi:10.1080/11035898909444246 fatcat:nanetas3svdubggxk34vdeygr4