GIDA, BOTULİSMUS, BALIK VE KABUKLU DENİZ ÜRÜNLERİ ZEHİRLENMELERİ

UYSALEL Asuman;HALLIOĞLU
1995 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası  
Kaza ile olan zehirlenmeler içerisinde ilaç zehirlenmelerinden sonra en sık görülen grupdur. Epidemik gastroenteritlerin en sık nedeni besin zehirlenmeleridir. Bilinen bakteriyel besin zehirlenmeleri genellikle hafiftir ve 24 saat içinde kendiliğinden düzelr. Ancak sıklıkla usulüne uygun yapılmamış konservelerle olan botulismusda tablo son derece ciddidir ve mortalite % 65'in üzerindedir.
doi:10.1501/tipfak_0000000459 fatcat:ytwrjlnoeve2fmmfllmv6f3pyi