Postoje k příčinám chudoby v České republice v letech 1991 až 2008

Petr Pakosta, Ladislav Rabušic
2010 Social Studies  
Předchozí výzkum ukázal, že Česká republika jako postkomunistická země prošla v posledních letech rapidními změnami sociální struktury, jež doprovázel nárůst sociálních nerovností. Zajímají nás obecně rozšířené představy o chudobě a důvodech, proč jsou lidé chudí, a to jako důležitý kulturní faktor sociální politiky. Narážíme nicméně na nedostatek literatury, která se touto problematikou zaobírá. Analyzovali jsme proto datové soubory z Evropského výzkumu hodnot (z let 1991, 1999 a 2008).
more » ... 999 a 2008). Zjistili jsme přitom, že obviňování chudých (blaming the poor) z lenosti a nedostatku vůle tvoří dominantní vysvětlení chudoby v České republice, která tímto dosahuje na nejvyšší příčku ze všech evropských zemí. Individuální osud, makrostruktura a societální příčiny jsou uváděny v daleko menším rozsahu. Obviňování chudých je spjato s politickou orientací a neváže se na žádné demografické charakteristiky našich respondentů. Toto komplexní rozložení názorů zůstává v letech 1991 až 2008 konstantní.
doi:10.5817/soc2010-4-101 fatcat:wuidqe6nkjaudlvslv4vfomyo4