Wybrane koncepcje jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Lucyna Szczygieł
2019 Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania  
W artykule omówiono wpływ wybranych koncepcji zarządzania jakością na działalność przedsiębiorstwa. Prawidłowe wdrożenie zasad jakości korzystnie wpływa na zarządzanie firmą. Obecnie występuje wiele koncepcji wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Najważniejsze to: TQM, Benchmarking, Lean Management, Six Sigma, Metoda 5S, które służą do realizacji zadań i osiągnięcia celów wyznaczonych przez przedsiębiorstwo. Analizowana metoda 5S jest narzędziem doskonalenia działalności
more » ... . Metoda 5S stanowi zestaw 5 kroków, które prowadzą do systematycznego utrzymania ładu i czystości na stanowisku pracy. Przedsiębiorstwa, które wdrożyły metodę 5S, wskazały na szereg korzyści. Zaliczono do nich m.in.: poprawę organizacji pracy, usprawnienie procesów na stanowiskach pracy, eliminację marnotrawstwa.
doi:10.52934/wpz.37 fatcat:jizdslcj5fdhbp2xcktjowhj2y