İNGİLİZ YAZAR MISS PARDOE'NUN GÖZÜYLE KÜÇÜKSU ÇEŞMESİ

Sema ÇiGDEMOGLU
1987 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi  
İngiliz Yazar Miss Pardoe 1835 yılında İstanbul'a gelmiştir. 1836' da "City of the Sultan", 1938'de "Beauties of the Bosphoroas" adh eserlerini yazmış, İstanbulumuzun güzelliklerini bir kere daha gözler önuüne sermiştir. Bu arada "Küçüksu çeşmesi" ile ilgilenmiş ve görüşlerini aşağı daki şeKİlde belirtmiştir. Su, yaprak ve ışıktan pırıl pırıl bir manzara, Beyaz peçeli hanımlar, sarıklı erkekler hep orada; Etrafta toprak ve deniz ışıl ışıl, Güneş altında da güzel mi güzel; Yumuşak dalgacıklar
more » ... uşak dalgacıklar Boğaz sularında raksediyor, Hafif esintiler dağın tepesini süpürür gibi, Kadın sesleri, çocukların neş'eli gülüşleri, Birbirine karışıp geliyor kulağa ahenkli ahenkli.
doi:10.1501/dtcfder_0000000347 fatcat:3lwy5awigvajbhhxtyrws3d7pi