Kirjastotiloista työelämäkontekstiin: tapaustutkimus tietoasiantuntijoiden osallistumisesta näyttöön perustuvan hoitotyön hankkeeseen

Johanna Lahtinen
2014 Informaatiotutkimus  
Tutkimus kuvaa tietoasiantuntijoiden osallistumista hankkeeseen, jossa juurrutettiin tutkimukselliseen näyttöön perustuvaa toimintamallia sairaanhoitajien koulutukseen ja työhön. Tietoasiantuntijoiden roolia pidettiin hankkeessa merkittävänä, koska heidän osaamisensa ajateltiin edistävän tutkitun tiedon käyttöä. Tietoasiantuntijat kohtasivat vaihtelevaa kiinnostusta tutkimuksellisen näytön tiedonlähteisiin. Heidän havaintojensa mukaan hoitoalan työkulttuuri perustui tilanteisiin ja kontekstiin
more » ... idoksissa olevan kokemustiedon jakamiseen. Tutkimustulokset viittaavat tarpeeseen kehittää valmiuksia, joilla tietoasiantuntijoiden on mahdollista kohdata työelämän informaatiolukutaidon vaatimukset.
doaj:e4881afca2ef482ab3d880396993c91a fatcat:t4gx66yoinfkfpuids7s5t5zdi