Научные исследования Алтая (начало XX в.)

Ирина Никулина
2014 Europa Orientalis Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich  
doi:10.12775/eo.2013.002 fatcat:5kuo3qjvt5clhf43kpaxmu7ma4