LOJİSTİK DIŞ KAYNAKLAMA UYGULAMALARININ ÖRGÜT PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ

Meltem ONAY, Hatice Sibel KARA
2009 Ege Academic Review  
ÖZET Ekonomi ve yönetim açısından önemli olan lojistik dış kaynaklama kavramı göz önünde bulundurularak yapılan araştırmanın temel amacı; lojistik uygulamaların, işletme performansı üzerine olan etkilerini tespit edebilmektir. Bu amaca ulaşabilmek için, Manisa ve İzmir'de üretim sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin; "lojistik dış kaynaklamayla, lojistik stratejik ortaklıkla ya da her ikisini uygulayarak elde ettiği faaliyetler; lojistik dış kaynaklama uygulamalarına karar verme amaçları ve
more » ... r verme amaçları ve bu amaçlara ulaşma derecesi; lojistik dış kaynaklama uygulamalarına karar verilirken göz önünde bulundurulması gereken iç ve dış faktörler ve lojistik dış kaynaklama uygulamaları sonucunda işletme performanslarında yaşanan değişimler "açıklanmaya çalışılacaktır. ABSTRACT The main purpose of the present paper which is made by taking into consideration of logistics outsourcing that is important for economy and management is confirming the effects of logistics applications on the organization performance. In order to achieve this purpose, "activities made through logistics outsourcing, logistics strategic alliences or both; the goals aimed to gain from logistics outsourcing applications and the level of accession; the internal environmental and the external environmental factors which are required when taking decisions about logistics outsourcing applications and finally, the outcomes of the logistics outsourcing applications" of manufacturing companies in Izmir and Manisa are going to explain.
doi:10.21121/eab.2009219715 fatcat:db3owrajn5f4lllabyzyqhmow4