Właściwości fonetyczne i fleksyjne języka familijnego Joachima Lelewela (na podstawie listów do najbliższych)

Violetta Jaros
2019 Socjolingwistyka  
doi:10.17651/socjoling.33.16 fatcat:jt2rn6v6gzgslb5egptmtkc4he