Stability Controller on the Atlas Robot Example

Mikołaj Wasielica
2017 Pomiary Automatyka Robotyka  
doi:10.14313/par_224/65 fatcat:hsysnhzi25hpfhi7skviobyh7m