M P RA Munich Personal RePEc Archive Russian economic stability in the nearest future Pawe l Augustynowicz

Uniwersytet Marii, Curie-Sk Lodowskiej, W Lublinie
2007 unpublished
Stabilność gospodarcza Rosji w najbliższej przyszłości Russian economic stability in the nearest future Gospodarka Rosji często była poddana wpływom zjawisk kryzysowych. Ostatni poważny kryzys gospodarczy z 1998 roku nie trwał długo, a po okresie stagnacji aż do chwili obecnej Rosja osiąga stabilny wzrost gospodarczy. Jednak źródła tego wzrostu są poza granicami kraju, a korzystna koniunktura cenowa na towary rosyjskiego eksportu w każdej chwili może się zmienić. Rosja nie jest gotowa do
more » ... st gotowa do takiego biegu wydarzeń. Ponadto, najbardziej podatne na kryzysy ogniwo systemu gospodarczego w Rosji -system bankowyrównież ma problemy ze stabilnością. Jeśli rządowa polityka nie zmieni się, wszystkie dowody wskazują na to, że w latach 2006-2008 Rosję może ogarnąć kolejny kryzys systemowy. Federacja Rosyjska jest jednym z najbardziej ciekawych i wpływowych państw w regionie, a jej system gospodarczy w ciągu ostatniego dziesięciolecia przeszedł długą i bolesną drogę przemian strukturalnych. Dogłębne reformowanie gospodarki było sprzężone z wieloma zjawiskami kryzysowymi. Ostatni kryzys systemowy dotknął Rosję w 1998 roku, praktycznie paraliżując jej życie gospodarcze. Słabym ogniwem okazał się system bankowy. Kryzys nie był jednak długotrwały, a jednym z jego skutków była również modernizacja gospodarki Rosji poprzez eliminację niektórych niegospodarnych podmiotów. Obecnie gospodarka rosyjska rozwija się w tempie 6-7% rocznie, a korzystne warunki w otoczeniu zewnętrznym stwarzają dodatkowe szanse dla rozwoju. Jednak o wiele ważniejszym czynnikiem rozwoju nie jest jego tempo, a jego stabilność, czyli brak gwałtownych wahań. Powstaje więc pytanie, czy w perspektywie najbliższych kilku lat Rosja będzie w stanie kontynuować stabilny wzrost gospodarczy? Czy może nastąpić załamanie na wzór kryzysu z 1998 roku? Odpowiedź na te pytania wymaga analizy trendów oraz zjawisk, które występują w gospodarce w chwili obecnej, oraz tych, które mogą z dużym prawdopodobieństwem wystąpić w przyszłości. Z racji tego, że za najczęściej występujące źródło niestabilności uważa się system bankowy, będzie on poddany dokładniejszej analizie.
fatcat:ibatryg7engxneomdj2onqwqey