Domestic studies of the history of the Ukrainian Diaspora of Canada in the interwar period

O. I. Dzyra
2018 Rukopisna ta Knižkova Spadŝina Ukraïni  
УДК 930 (477) :94(71=161.2)"19" Олеся Іванівна Дзира, кандидат історичних наук Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського ВІТЧИЗНЯНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ КАНАДИ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД У статті систематизовано основний масив вітчизняної історіографії, виділено загальні та спеціальні дослідження з теми. Проаналізовано науковий доробок українських учених, створений як у добу Радянської держави, так і в часи незалежності України, що стосується еміграції українців до
more » ... ції українців до Канади, суспільно-політичного життя діаспори в міжвоєнний період і впливу на нього імміграційної політики країни. Ключові слова: наукові дослідження, вітчизняна історіографія, українська діаспора, Канада.
doi:10.15407/rksu.21.283 fatcat:ic643v6lnzgeboflht5w65dhti