U początków katolickiej nauki społecznej

Tomasz Głuszak
2010 Teologia Praktyczna  
doi:10.14746/tp.2010.11.12 fatcat:zb3usf7i3fbl3hj5srlgaxcqre