The influence of personality traits and brain functional connectivity on social networks

Yiman LI, Cheng LIU, Kaixiang ZHUANG, Tengbin HUO, Pengfei XU, Yuejia LUO, Jiang QIU
2021 Acta Psychologica Sinica  
doi:10.3724/sp.j.1041.2021.01335 fatcat:q2tyekitfnfkrgtnm6by6twqiy