Визначення міжремонтного ресурсу авіаційних двигунів у процесі імпортозаміщення комплектуючих виробів

Є.Ю. Іленко, М.Б. Сушак, П.М. Стешенко
2018 Системи озброєння і військова техніка  
1 Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків 2 Державний науково-дослідний інститут авіації, Київ ВИЗНАЧЕННЯ МІЖРЕМОНТНОГО РЕСУРСУ АВІАЦІЙНИХ ДВИГУНІВ У ПРОЦЕСІ ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ КОМПЛЕКТУЮЧИХ ВИРОБІВ У статті представлено результати аналізу існуючих підходів щодо визначення ресурсу авіаційних двигунів, на які під час відновлення мають встановлюватись комплектувальні вироби, виготовлення яких освоєно вітчизняними підприємствами. рішення даної задачі можливе
more » ... адачі можливе шляхом проведення прискорених циклічних еквівалентних випробувань газотурбінних двигунів, які дозволяють у короткі терміни виявити основні дефекти двигуна, здійснити заходи щодо їх усунення та визначити ресурс двигуна. у статті обґрунтовані особливості програми проведення таких випробувань. Ключові слова: імпортозаміщення, запас міцності, надійність, ресурс, еквівалентне випробування, випробувальний цикл, модель процесу збільшення міжремонтного ресурсу.
doi:10.30748/soivt.2018.56.03 fatcat:m73t4q3rqngkhle523pzc62tv4