BUILDING INFORMATION MODELLING IN ARCHITECTURAL EDUCATION: CONTRIBUTION OF BIM IN DESIGN PROCESS

Hülya SOYDAŞ ÇAKIR, Türkan UZUN
2020 The Turkish Online Journal of Design Art and Communication  
The fact that the practice of BIM has turned into a global trend; has also made BIM a significant constituent in architectural education. Computer aided design courses have long been integrated into the curriculum because of the progress of design in digital platforms and the benefits it compromises. Schools of Design exploit BIM along with several computer aided design software. This study compares the fundamentals contributing to design ability of architecture undergraduate students at two
more » ... students at two universities in Turkey practising BIM-based courses which intend to help students recognize the rationale and the benefits of BIM and to raise awareness of using BIM-based software. The results of the practices by the end of week eight and models of final submissions at the end of the semester were both evaluated in relation to student work reports. The evaluation includes how BIM-based software in curriculum contribute to architectural project design. MİMARLIK EĞİTİMİNDE BIM: BIM'İN TASARIM SÜRECİNE KATKISI ÖZ BIM kullanımının dünyada hızla yaygınlaşması, mimarlık eğitiminde de gündeme gelmesinin önemini artırmıştır. Tasarımın sayısal alanda gelişimi ve tüm avantajları dikkate alınarak, bilgisayar destekli tasarım dersleri uzun zaman önce mimarlık eğitimi müfredatına dahil edilmeye başlanmıştır. Tasarım okullarında farklı bilgisayar destekli tasarım yazılımları yanısıra BIM yazılımlarından yararlanılmaktadır. Bu çalışmada Türkiye'de iki farklı üniversitenin mimarlık lisans eğitim müfredatında yer alan BIM tabanlı yazılımın kullanıldığı derslerde mimarlık öğrencilerinin tasarım yeteneklerinin gelişimine yönelik unsurlar araştırılmıştır. Bu dersler ile öğrencilerin BIM'in amaç ve avantajlarını kavramaları, BIM tabanlı yazılımların kullanım bilincinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Dersin sekizinci haftasında gerçekleştirilen uygulama çalışmalarının sonuçları ve dönem sonu elde edilen final teslimlerinden oluşan modeller, öğrenci çalışma raporlarına göre değerlendirilmiştir. Değerlendirmede BIM tabanlı yazılımların ders içeriğinde kullanılmasının mimari proje tasarımına katkısı irdelenmiştir.
doi:10.7456/11004100/009 fatcat:xaluvcuelvet3ku3vzmnin4omi