Meralgia paresthetica-patogeneza, objawy i postępowanie lecznicze Meralgia Paresthetica-Pathogenesis, Symptoms and Therapeutic Procedure Katedra Dermatologii, Dermatologii Estetycznej i Kosmetologii

Franciszek Seneczko, Katarzyna Dudek, Instytut Nauk, Społeczna Zdrowiu, Nauk
unpublished
Streszczenie Meralgia paresthetica jest zaburzeniem neurologicznym. Należy do mo-noneuropatii uciskowych. Objawy kliniczne są związane z przewlekłym uciskiem nerwu skórnego bocznego uda. W pracy dokonano przeglądu piśmiennictwa tematycznego. Zdefiniowano zagadnienie meralgia pare-sthetica. Następnie omówiono przyczyny, objawy kliniczne oraz metody leczenia dolegliwości. Słowa kluczowe meralgia paresthetica, nerw skórny boczny uda, ból biodra, uwięźnięcie nerwu, neuropatia.
fatcat:qobegy6yorckvhxpgmwjmtlqd4