Tritium Concentrations in Some People Living in Trabzon Ahead of Nuclear Energy in Turkey

Serdar DİZMAN
2020 Journal of the Institute of Science and Technology  
ÖZET: Çalışma, Türkiye'nin kuzey doğusunda ve Karadeniz sahilinde yer alan Trabzon ilinde gerçekleştirilmiştir. Trabzon ilinin merkez ilçesinde 317 520 kişi yaşamaktadır. İnsanlardaki trityum konsantrasyonu, idrarlarındaki trityum aktivite konsantrasyonunun ölçülmesi suretiyle belirlenir. Bu kapsamda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen hanelerde yaşayan 100 katılımcıdan idrar örnekleri alındı ve analiz edildi. Örneklerdeki trityum konsantrasyonları sıvı sintilasyon sayacı (LSC) ile
more » ... on sayacı (LSC) ile belirlendi. Katılımcıların yaşı 18 ile 65 arasında değişmekte olup, yaş ortalaması 34.99'dur. Katılımcıların idrar örneklerinde ortalama trityum konsantrasyonu 13.37 ± 2.33 Bq L -1 , maksimum konsantrasyon 33.23 Bq L -1 olarak bulundu. Uygulanan metodun MDA'sı 2.59 Bq L -1 olarak belirlendi. 23 örneğin (%23) trityum konsantrasyonu MDA'nın altında tespit edildi. Kadın ve erkeklerin idrar örneklerinde ortalama trityum konsantrasyonları sırasıyla 13.45 ± 2.39 Bq L -1 ve 13.32 ± 2.30 Bq L -1 olarak bulundu. Ayrıca, yıllık etkin doz oranları kadınlar için 11.13 nSv ve erkekler için 12.78 nSv olarak hesaplandı. Hesaplanan bu yıllık etkin doz oranları, Uluslararası Radyasyondan Korunma Komitesi (ICRP) tarafından önerilen değerlerden oldukça düşüktür. Anahtar Kelimeler: Trityum, insan, yıllık etkin doz, Trabzon. ABSTRACT: The study was conducted in Trabzon province wherein north-east Turkey and situated on the Black Sea coast. The population of Trabzon city center is 317 520 people. The tritium concentration in the human body is estimated by measuring the activity concentration of tritium in urine. In this context, urine samples was taken and analyzed from 100 participants living in households determined by Turkey Statistical Institute. Tritium concentrations in the samples were measured by the liquid scintillation counter (LSC). The ages of participants range from 18 to 65, with the average is 34.99. The average tritium concentration in their urine samples was found as 13.37 ± 2.33 Bq L -1 and the maximum 33.23 Bq L -1 . The MDA for this method was 2.59 Bq L -1 . The tritium concentrations of 23 samples (23%) were below of the MDA. The average tritium concentrations in urine samples of females and males were found as 13.45 ± 2.39 Bq L -1 and 13.32 ± 2.30 Bq L -1 , respectively. Also, the annual effective dose rates were calculated as 11.13 nSv for females and 12.78 nSv for males. Calculated annual effective dose rates are quite lower than the recommended values by International Commission on Radiological Protection (ICRP).
doi:10.21597/jist.651114 fatcat:7mryola3jvdt5j4inncrq2geze