Perunan mukulain kuiva-ainepitoisuuden vaihteluista

Kaiho Laurila, Simo Antila
1956 Agricultural and Food Science  
Perunan mukulan kuiva-ainepitoisuus on riippuvainen lajikeominaisuuksista ja kasvukauden aikana vallitsevista ulkoisista olosuhteista (12, 13) . Pitkänä kasvukautena, sekä suotuisissa kosteusja lämpötilaolosuhteissa mukulain kuiva-ainepitoisuus muodostuu suhteellisen suureksi (3, 12, 13) . Täysin tuleentuneissa mukuloissa on korkeampi kuiva-ainepitoisuus kuin keskenkasvuisissa (1, 3, 11, 12). Perunan mukulasadon määrän ja laadun kehitykselle on optimaalinen maaperän lämpötila 13-26°C (5).
more » ... olosuhteissa on varsinaisen kasvukauden (kesäelokuun) lämpötilan osuus ratkaiseva mukulain kuiva-ainepitoisuuden kehitykselle (12). Toisenlaisissa olosuhteissa saattavat puolestaan maaperän kosteussuhteet olla kuiva-ainepitoisuuden vaihteluiden suurimpana syynä (13). Eräiden tutkimusten mukaan (3,9) jää mukulain kuiva-ainepitoisuus pienemmäksi erityisen kuivassa kuin kosteassa maassa, mutta päinvastaisiakin tuloksia on esitetty (11). Sitä paitsi on mukulain kuiva-ainepitoisuus yleensä suurempi kivennäis-kuin turvemaan perunaviljelmissä (12, 13). Suuria kuiva-ainepitoisuuséroja ilmenee kuitenkin myös tasalaatuisessa pellossa kasvaneiden perunayksilöiden ja edelleen kunkin perunayksilön eri mukulain välillä (8). Tämä vaihtelu on ainakin jossakin määrin riippuvainen mukulain koosta (8). Niin ikään kuiva-aineen jakautuminen perunan mukulan eri osiin on jonkin verran epätasaista. Eroavaisuuksia on tässä suhteessa todettu edelleen mukulan kuorija sisäosien (4, 7), samoin kantaja silmupuoliskojen välillä (4). Helsingin yliopiston kasvipatologian laitoksessa on vuodesta 1947 lähtien selvitelty perunan lajiristeytyskloonien kasvullista muuntelua, perunan suhtautumista päivänpituuteen sekä sen ruton-ja kylmänkestävyyttä. Näissä tutkimuksissa on ilmennyt suuria lajikkeen-ja klooninsisäisiä mukulain kuiva-ainepitoisuuden vaihteluita. Siten on osoittautunut tarpeelliseksi selvittää lähemmin näiden vaihte-T a u l u k k o
doi:10.23986/afsci.71398 fatcat:oqj2ngc5fbdldk7otv7arhitoi