Study of information security in the system of information and analytical support of formation and use of intelligent capital of construction enterprises

Konstantin Mamonov, Dmitry Prunenko
2017 Tehnologìčnij Audit ta Rezervi Virobnictva  
МакроеконоМіка: розвиток продуктивних сил і регіональна еконоМіка 34 Технологічний аудиТ Та резерви виробницТва -№ 5/5(37), 2017, © Mamonov K., Prunenko D. study of information security in tHe system of information and analytical suPPort of formation and use of intelligent caPital of construction enterPrises Проведено аналіз існуючих теоретичних положень до визначення інформаційної безпеки у системі інформаційно-аналітичного забезпечення формування та використання інтелектуального капіталу.
more » ... ьного капіталу. Визначені складові інформаційної безпеки у системі формування та використання інтелектуального капіталу будівельних підприємств: нормативно-правова, технічна, функціональна. ключові слова: будівельні підприємства, інформаційно-аналітичне забезпечення, інформаційна безпека, формування та використання інтелектуального капіталу.
doi:10.15587/2312-8372.2017.113268 fatcat:xahwfo2lqfahfotzdz4hsqxfly