P. Osęka, My, ludzie z Marca. Autoportret pokolenia '68, Wołowiec 2015, ss. 366

Włodzimierz Suleja
2017 Wrocławski Rocznik Historii Mówionej  
doi:10.26774/wrhm.102 fatcat:b2jqqbrlnncbxlxu4wzlh4bjsq