Some characteristics of injuries people from animals in District of Pirot from 2006 to 2015
Neke karakteristike ozleda ljudi od životinja u pirotskom okrugu od 2006. do 2015. godine

Aca Cvetković
2016 Zdravstvena zastita  
1 Др мед. Аца Цветковић, специјалиста епидемиологије, Центар за превенцију и контролу болести, Завод за јавно здравље Пирот. UDK BROJEVI: 616-001.43(497.11)"2006/2015" Сажетак За епидемиологију су најзначајније озледе људи у виду уједа животиња као што су: вук, лисица, домаћи пас, домаћа мачка, дивља мачка, куна, ласица, дивља и домаћа свиња, говедо и слепи миш. Ове жи вотиње могу бити извори, а њихов ујед, одно сно пљувачка, пут преношења вируса бе снила на људе. У периоду 2006-2015. година у
more » ... 006-2015. година у пирот ском округу регистровано је 980 лица озле ђених уједом животиња. Њих 58,88% је мушког, а 41,12% женског пола, узраста 2-89 година. Највише уједених је у узрасту изнад 20 година, 75,11%. Највећи број уједа се десио на територији општине Пирот (88,67%). Већи број уједа се десио у градским срединама (65,71%) него у сеоској средини (34,28%). Највише је уједа од стране пса (89,08%), затим од стране домаће мачке (9,08%). Најчешће место уједа је на улици (56,33%), затим у дворишту (30,92%) и у кући (6,12%). Преко половине уједа је било преко одеће. Најчешћа локализација је у пределу по тколенице (42,75%), а затим у пределу шаке (21,33%). Око 8% уједа је било теже природе, око 1,5% је лечено болнички, а око 15% уједа је било изазвано поступком озлеђене особе. Више од половине повређених је уједено изненада, без упозорења, тако што нису имали животињу у видном пољу. Најчешће време уједа је било између 8 часова ујутро и 20 часова увече. Најмањи број уједа се десио у зимским месецима од новембра до фебруара. Кључне речи: озледе од животиња, пи ротски округ.
doi:10.5937/zz1604015c fatcat:2dnnw3hqene4joyhhhpff2e7zi