Emergency repair of the aortic arch in a premature newborn

Ireneusz Haponiuk, Maciej Chojnicki, Radoslaw Jaworski, Ewelina Kwasniak, Jacek Juscinski, Mariusz Steffens, Aneta Szofer-Sendrowska, Iwona Domzalska-Popadiuk, Katarzyna Gierat-Haponiuk, Jacek Zielinski
2013 Polish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery  
Streszczenie W artykule opisano dwuetapowe leczenie kardiochirurgiczne przedwcześnie urodzonego noworodka o masie ciała 1140 g, u którego rozpoznano koarktację aorty i ubytek w przegrodzie międzykomorowej oraz ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej. W 11. dobie życia dziecka wykonano plastykę koarktacji aorty ze wskazań życiowych, a następnie w wieku 7 miesięcy zamknięto ubytek w przegrodzie międzykomorowej i ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej. Przyjęta strategia leczenia etapowego u
more » ... czenia etapowego u opisywanego dziecka była bezpieczna oraz skuteczna i może w przyszłości znaleźć zastosowanie w leczeniu wcześniaków z wrodzonymi wadami serca i graniczne niską urodzeniową masą ciała. Słowa kluczowe: koarktacja aorty, hipoplazja łuku aorty, wcześniactwo, wrodzone wady serca, kardiochirurgia dziecięca. Abstract We present a case of a successful two-step surgical treatment of a low body weight premature newborn (weight of 1140 g) who underwent emergency surgical repair of aortic coarctation and closure of ventricular and atrial septal defects at the age of 7 months. In the end, the multi-staged strategy comprising the emergency repair of the coarctation and the subsequent intracardiac correction in the premature newborn turned out to be safe and effective. This may serve as encouragement to employ similar promising treatment methods for borderline low body mass newborns in the future.
doi:10.5114/kitp.2013.36143 fatcat:ogdfuoqhfra7lgmwctdulsg2qi