Zonguldak Taş Kömürü Havzasında Yapılmış Radon Gazı Ölçümlerinin Değerlendirilmesi

Rıdvan BALDIK, Hüseyin AYTEKİN
2017 Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi  
ÖZET Radon doğ ada bulunan tek radyoaktif ğaz olup doğ al radyasyonun en o nemli kaynağ ını oluşturmaktadır. Radon siğaradan sonra akciğ er kanserine sebep olan ikinci o nemli etkendir ve ikisinin birlikte oluşturduğ u akciğ er kanser riski, ikisinin ayrı ayrı meydana ğetireceğ i riskten daha fazladır. Bu çalışmada, Zonğuldak taşko mu ru havzasında bulunan Ü zu lmez, Kozlu, Karadon, Armutçuk ve Amasra maden ocaklarında bazı araştırmacılar tarafından yapılmış radon ğazı konsantrasyon o lçu m
more » ... trasyon o lçu m sonuçları ve radon ğazı sebebiyle maruz kalınan radyasyonun zarar verme derecesi olan doz değ erlerinin birlikte değ erlendirilmesi ele alınmaktadır. Ayrıca radon ğazı konsantrasyonları ve doz değ erleri, yetkili kuruluşlar tarafından belirlenen limit değ erleri ile karşılaştırılmıştır. Anahtar Kelimeler: Zonğuldak, Taşko mu ru , Radon, Doz Değ erlendirmeleri ABSTRACT Radon beinğ unique radioactive ğas in the nature which is the most important source of natural radiation. Radon is the second major cause of lunğ cancer after ciğarettes and the two of them toğether caused the risk of cancer is more than those of the two of them separately. In this study, the radon concentrations and dose assessments for the Ü zu lmez, Kozlu, Karadon, Armutçuk ve Amasra mines in the Zonğuldak bituminous coal basin that made by some researchers are evaluated. Also, the radon concentrations and the dose values are compared with the limit values that determined by reğulatory bodies.
doi:10.33720/kisgd.313911 fatcat:ttqmiuzsb5dohdq4h5yslzfzgu