IZGRADNJA ADOLESCENTSKOG IDENTITETA U DANAŠNJE VRIJEME

Marjan Ninčević
2009 unpublished
Nadbiskupsko sjemenište «Zmajević», Zadar mnincevi@inet.hr Sažetak-Adolescenciju obilježavaju pozitivne i negativne karakteristike koje se često opisuju kao razdoblje "bure i oluje", a i jedne i druge okarakte-rizirane su promjenama. Mijenja se odnos prema sebi, prema obitelji, prema drugima, prema institucijama, prema religiji. Adolescent postaje svjestan sebe i svoga života o kojem počinje razmišljati, pitati se i tražiti se. Mladi ljudi stje-ču novi doživljaj sebe i svojih fi zičkih,
more » ... fi zičkih, mentalnih i emocionalnih sposobnosti, uključujući doživljaj vlastite individualnosti i osobne vrijednosti. Adolescent se danas nalazi usred velikog mnoštva i različitosti informacija, ali sa siromaš-nom formacijom boji se svoje budućnosti i zbog toga je tjeskoban. Zbog toga se nalazi pred najvećim izazovom: izgradnjom identiteta. Dvojbeno je koliko mu pritom pomaže današnje pluralno društvo. Autor sugerira roditeljima i drugim odgojiteljima, kao jednu od mogućnosti, da pomognu adolescentima u zahtjev-noj zadaći izgradnje identiteta preko usvajanja vrijednosti i stvaranja životnog plana u evanđeoskoj perspektivi. Adolescentu koji je danas u "džungli svijeta" evanđeoska perspektiva nudi novi "zemljovid" na kojem može pronaći svoje mjesto i put ostvarenja svrhe svog života. Ključne riječi: adolescencija, identitet, identifi kacija, životni plan. 1. Vrijeme adolescencije jest vrijeme izgradnje identiteta Kad govorimo o adolescenciji mislimo na ono razdoblje kad osoba iz djetinjstva prelazi u odraslo doba, pri čemu se događaju mnoge promjene na svim razinama. One su tjelesne, psihičke, intelektualne, osjećajno-spolne, društvene, duhovne. To bismo razdoblje mogli nazvati "tranzicijskim" i kao takvo ono je bremenito poremećajima i napetostima (Cian, 1988, str. 33). Teško je posve vjerno prikazati adolescentski neukrotiv duh i mladenačko uzbuđenje koji se izmjenjuju u trenucima zlovolje, ljutnje, svadljivosti i pojačane osjetljivosti (Rudan, 2004). Termin 'adolescen cija' potječe od latin
fatcat:qxsgonhjmzbzxk3xesvi7lvsxy