CLINICAL STUDY ON 7432-S IN THE FIELD OF UROLOGY
泌尿器科領域における7432-Sの臨床的検討

SEIGI TSUCHIDA, TAKASHI MORITA, TADASHI NISHIMOTO, SIGERU HIRANO, SHINOBU DOUKITA, SHUHEI SASAKI, SEIKI SHIMIZU, HITOSHI TAKADA, SHINICHI ICHIKAWA, TAKASHI FUKUDA
1989 Chemotherapy  
doi:10.11250/chemotherapy1953.37.supplement1_375 fatcat:h2s5jb7kyjf4lmncl6s4cukuqu